หน้าเว็บ

การควบคุมการจำหน่ายยาแก้หวัดสูตรที่มีส่วนประกอบของ Pseudoephedrine

ในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๕๔๙ พบว่า มีการลักลอบนำสารตั้งต้นประเภทอีเฟดรีนจากประเทศไทยเขาไปในพม่าแต่เมื่อมีการควบคุมเข้มงวด กลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดได้เปลี่ยนมานำเข้าจากจีนและอินเดีย ต่อมาทั้งสองประเทศออกมาตรการสกัดจับกุมอย่างเข้มงวดในปี ๒๕๕๐ ส่งผลให้ผู้ผลิตยาเสพติดหันมาลักลอบนำเข้ายาแก้หวัดที่มีส่วนผสมซูโดอีเฟดรีน (จัดเป็นสารตำรับผสมเมื่อจับกุมได้ ขบวนการค้า-ลำเลียงมักอ้างว่าเป็นยา ตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒๕๑๐) แล้วนำไปสกัดเป็นสารตั้งต้นเพื่อผลิตไอซ์และยาบ้า ... Full text

กัญชา กระท่อม:กฎหมายกับการใช้บังคับ--ผิดหรือยืดหยุ่นพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 บัญญัติให้กัญชาและพืชกระท่อม เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ซึ่งเป็นยาเสพติดที่มิได้เข้าอยู่ในประเภท 1 ถึงประเภท 4 ( ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง, ยาเสพติดให้โทษทั่วไป, ยาเสพติดให้โทษที่เป็นตำรับยาและมียาเสพติดให้โทษทั่วไปผสมอยู่ด้วย และสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงและยาเสพติดให้โทษทั่วไป) 1 ทั้งที่ต่างก็เป็นพืชเพียงไม่กี่ชนิดที่ถูกจัดให้อยู่ในการควบคุมตามกฎหมาย เมื่อเปรียบเทียบกับยาเสพติดที่ควบคุมแล้วพบว่า ส่วนมากยาเสพติดตามกฎหมาย ล้วนเกิดจากการสังเคราะห์ในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ จึงเกิดคำถามตามมาว่า เหตุใดกัญชาและพืชกระท่อมจึงถูกจัดให้เป็นยาเสพติดให้โทษ และถูกควบคุมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

full text

Orientation in addiction study for 4th cadet

28 ก.ย.2554 เวลา 08.20 - 12.00 / 13.00 - 14.30 น. ร.ต.อ.ธนัญวัชร์ พัฒนวีระกุล (อ.ช้าง) ได้กรุณาเชิญไปร่วมแนะนำหลักสูตรและกล่าวถึงความสำคัญของการเรียนวิชายาเสพติดของ นรต.ชั้นปีที่ 4 ห้อง 5133 อาคาร 51 รร.นรต. รายละเอียด...