หน้าเว็บ

การควบคุมการจำหน่ายยาแก้หวัดสูตรที่มีส่วนประกอบของ Pseudoephedrine

ในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๕๔๙ พบว่า มีการลักลอบนำสารตั้งต้นประเภทอีเฟดรีนจากประเทศไทยเขาไปในพม่าแต่เมื่อมีการควบคุมเข้มงวด กลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดได้เปลี่ยนมานำเข้าจากจีนและอินเดีย ต่อมาทั้งสองประเทศออกมาตรการสกัดจับกุมอย่างเข้มงวดในปี ๒๕๕๐ ส่งผลให้ผู้ผลิตยาเสพติดหันมาลักลอบนำเข้ายาแก้หวัดที่มีส่วนผสมซูโดอีเฟดรีน (จัดเป็นสารตำรับผสมเมื่อจับกุมได้ ขบวนการค้า-ลำเลียงมักอ้างว่าเป็นยา ตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒๕๑๐) แล้วนำไปสกัดเป็นสารตั้งต้นเพื่อผลิตไอซ์และยาบ้า ... Full text